Non-resident casino executives working visa renewal process to be tightened by Macau government

Trong một nỗ lực nhằm tăng số lượng nhân viên địa phương được thăng chức lên các vị trí quản lý trong ngành công nghiệp sòng bạc của Ma Cao, chính quyền địa phương đã quyết định thắt chặt quy trình gia hạn đối với các giám đốc điều hành sòng bạc không cư trú khi xin thị thực làm việc.

Non-resident casino executives working visa renewal process to be tightened by Macau government

Văn phòng Nhân sự cho biết khi đánh giá các yêu cầu của sáu nhà điều hành sòng bạc khác nhau, văn phòng coi các công ty đã có đủ điều kiện để thăng chức nhân viên địa phương lên vị trí cao hơn.

Non-resident casino executives working visa renewal process to be tightened by Macau government

Văn phòng Nguồn nhân lực của Ma Cao cho biết thêm rằng họ sẽ đánh giá các câu hỏi một cách công bằng và khách quan và sẽ tính đến các hướng dẫn của chính phủ cũng như sự phát triển kinh tế của thành phố, cung và cầu lao động cũng như bất kỳ thông tin nào liên quan đến

Non-resident casino executives working visa renewal process to be tightened by Macau government

Mục tiêu chung là giải phóng các vị trí quản lý cho người dân địa phương.

Bạn có thể thích:

Để lại phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *